อัลไซเมอร์ คืออะไร ?

อัลไซเมอร์ (Alzheimer’s disease) เป็นโรคสมองเสื่อมชนิดหนึ่งที่พบได้บ่อยที่สุด เป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่สามารถรักษาเพื่อชะลอการดำเนินโรค และบรรเทาอาการได้ อาการอัลไซเมอร์ ืยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด แต่เชื่อว่าเกิดจากความเสื่อมของเซลล์สมองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับความจำ ภาษา และการตัดสินใจ

โรคอัลไซเมอร์ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้

อาการในระยะแรก
 • ลืมเรื่องราวที่เพิ่งเกิดขึ้น
 • ถามคำถามซ้ำๆ
 • หลงลืมวัน เวลา สถานที่
 • มีปัญหาในการใช้ภาษา สื่อสารลำบาก
 • สับสนทิศทาง
 • วางของผิดที่ ไม่จำว่าเก็บของไว้ที่ไหน
 • ตัดสินใจหรือแก้ปัญหาได้ยากขึ้น
อาการในระยะกลาง
 • มีปัญหาในการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น อาบน้ำ แต่งตัว รับประทานอาหาร
 • อารมณ์และพฤติกรรมเปลี่ยนแปลง เช่น หงุดหงิดง่าย ก้าวร้าว ซึมเศร้า
 • หลงลืมคนคุ้นเคย
 • เดินหลงทาง
อาการในระยะรุนแรง
 • สูญเสียความจำอย่างรุนแรง
 • ไม่สามารถสื่อสารได้
 • ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
 • มีปัญหาในการควบคุมการขับถ่าย

สาเหตุของ อัลไซเมอร์

ปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดของโรคอัลไซเมอร์ แต่เชื่อว่าเกิดจากปัจจัยหลายอย่างร่วมกัน ได้แก่

 • อายุที่เพิ่มขึ้น
 • พันธุกรรม
 • การบาดเจ็บของศีรษะ
 • โรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง
 • พฤติกรรมการดำเนินชีวิต เช่น การขาดการออกกำลัง การรับประทานอาหารไม่เหมาะสม

 

การวินิจฉัยโรคอัลไซเมอร์อยู่ที่แพทย์ที่เชี่ยวชาญในทางสมอง โดยอาจใช้การทดสอบต่าง ๆ เพื่อประเมินภาวะสมองของผู้ป่วย การรักษาโรคนี้มักจะเน้นการจัดการอาการ และการดูแลรักษาทางสมอง ซึ่งรวมถึงการใช้ยาบางชนิดที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดอาการ และความผิดปกติในสารเคมีในสมอง อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการรักษาที่สามารถหายในทั้งหมดสำหรับโรคอัลไซเมอร์ การดูแลเชิงรักษาทางทะเลาะจึงเป็นส่วนสำคัญในการช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย และครอบครัวที่มีผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ ฉะนั้นอย่าลืมดูแล สุขภาพ เป็นสิ่งสำคัญ

 

อ่านบทความเพิ่มเติมที่ : ไมเกรน