โรคจิตเภท

โรคจิตเภท Schizophrenia

โรคจิตเภท (Schizophrenia) เป็น โรคทางจิตเวช ที่ส่งผลต่อความคิด การรับรู้ อารมณ์ และพฤติกรรมของผู้ป่วย ผู้ป่วยโรคจิตเภท มักมีความคิด และความเชื่อที่ผิดปกติ รับรู้สิ่งเร้าที่ไม่มีอยู่จริง และแสดงอารมณ์ที่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ อาการโรคจิตเภท สามารถพบได้ในทุกช่วงวัย แต่มักเริ่มมีอาการในช่วงวัยรุ่น หรือวัยผู้ใหญ่ตอนต้น

manarom.com

อาการของ โรคจิตเภท แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ๆ ได้แก่

1. ความคิด และความเชื่อที่ผิดปกติ ผู้ป่วยโรคจิตเภทอาจเชื่อว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับตนเอง หรือรอบตัว เช่น เชื่อว่ามีคนกำลังตามรังควาน เชื่อว่าตนเองมีพลังพิเศษ หรือเชื่อว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ เป็นต้น

2. การรับรู้ที่ผิดปกติ ผู้ป่วยโรคจิตเภทอาจมีอาการประสาทหลอน เช่น หูแว่ว มองเห็นภาพหลอน หรือสัมผัสสิ่งเร้าที่ไม่มีอยู่จริง

3. พฤติกรรม และอารมณ์ที่ผิดปกติ ผู้ป่วยโรคจิตเภทอาจมีอาการหดหู่ ซึมเศร้า วิตกังวล หรือหงุดหงิดง่าย นอกจากนี้ยังอาจแสดงพฤติกรรมแปลกๆ เช่น พูดคนเดียว เคลื่อนไหวซ้ำๆ หรือแยกตัวจากสังคม

สาเหตุของโรคจิตเภท ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด แต่เชื่อว่าเกิดจากปัจจัยหลายอย่างร่วมกัน เช่น พันธุกรรม สิ่งแวดล้อม และปัจจัยทางชีวภาพ เช่น ความผิดปกติของสารสื่อประสาทในสมอง

การรักษาโรคจิตเภท มักใช้ยา รักษาจิตเวช ร่วมกับการบำบัดทางจิต ยารักษาจิตเวช จะช่วยควบคุมอาการของโรค เช่น ความคิด และความเชื่อที่ผิดปกติ การรับรู้ที่ผิดปกติ และพฤติกรรมที่ผิดปกติ การบำบัดทางจิตจะช่วยให้ผู้ป่วยเรียนรู้วิธีรับมือกับอาการของโรคและดำเนินชีวิตได้อย่างปกติ

โรคจิตเภทเป็นโรคเรื้อรังที่ไม่สามารถรักษาให้ สุขภาพจิต หายขาดได้ แต่ผู้ป่วยสามารถควบคุมอาการของโรคให้อยู่ในระดับที่รับได้ด้วยการรับประทานยารักษาจิตเวชอย่างสม่ำเสมอ และได้รับการบำบัดทางจิตอย่างต่อเนื่อง หากท่านหรือคนใกล้ชิดมีอาการที่อาจบ่งชี้ว่าเป็นโรคจิตเภท ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัย และรักษาอย่างถูกต้อง

ข้อมูลเกี่ยวกับ อาการจิตเภท ที่ควรรู้

  • โรคจิตเภทพบได้ประมาณ 1% ของประชากรโลก

  • โรคจิตเภทมักเริ่มมีอาการในช่วงวัยรุ่น หรือวัยผู้ใหญ่ตอนต้น

  • โรคจิตเภทสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภท เช่น โรคจิตเภทแบบคาตาโทนิก โรคจิตเภทแบบหวาดระแวง โรคจิตเภทแบบผสมผสาน เป็นต้น

  • ผู้ป่วยโรคจิตเภทมีความเสี่ยงที่จะฆ่าตัวตายมากกว่าคนทั่วไป

โรคจิตเภทมีลักษณะอาการ และการรักษาที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทของโรค และความรุนแรงของอาการ การปรึกษาแพทย์จิตเวช และการสนับสนุนจากครอบครัว และชุมชนมีความสำคัญในการรักษา และจัดการกับโรคจิตเภทที่มีอยู่ในบุคคลในทุกวัยและช่วงชีวิต หากท่าน หรือคนใกล้ชิดมีอาการที่อาจบ่งชี้ว่าเป็นโรคจิตเภท ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัย และรักษาอย่างถูกต้อง

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่ :: โรคแพนิค