ไขมันดี

ไขมันดี

ไขมันดี หรือ HDL (High-Density Lipoprotein) เป็นไขมันที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ทำหน้าที่กำจัดไขมันที่เกาะอยู่ตามผนังหลอดเลือดแดง แล้วส่งไปที่ตับเพื่อกำจัดออกจากร่างกาย การบริโภคไขมันดีในปริมาณที่เหมาะสมจึงช่วยลดความเสี่ยงโรคหัวใจ ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด และโรคหลอดเลือดหัวใจได้

ไขมันดี ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่

  • ไขมันไม่อิ่มตัว (Unsaturated Fats) ไขมันโมโนอันซาตูเรต (Monounsaturated Fats) พบในน้ำมันมะกอก, ถั่วเหลือง, และมันมะพร้าว.ไขมันโพลิอันซาตูเรต (Polyunsaturated Fats): มีในน้ำมันปลา, ถั่วเหลือง, และเมล็ดพืช.

  • ไขมันอิ่มตัว (Saturated Fats) พบในเนื้อสัตว์, นมและผลิตภัณฑ์นม, น้ำมันปาล์ม, และน้ำมันมะกอก.

  • ไขมันทรานส์ (Trans Fats) มักพบในอาหารที่มีการประมวลผลมาก เช่น อาหารหลอมเชื่อม, ขนมปัง, และอาหารว่า

ไขมันดีมีอะไรบ้าง ทั้ง 3 ประเภทนี้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพ, โดยไขมันไม่อิ่มตัวเช่น ไขมันโมโนอันซาตูเรต และไขมันโพลิอันซาตูเรต มีผลดีต่อการลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด อย่างไรก็ตาม ควรลดการบริโภคไขมันอิ่มตัว (Saturated Fats) และไขมันทรานส์ (Trans Fats) เนื่องจากอาจเสี่ยงต่อโรคหัวใจและโรคอื่น ๆ ของระบบทารุณ

อาหารที่มีไขมันดี ได้แก่

ไขมันดี

ภาพจาก:4kodiak

ปลาทะเล เช่น ปลาแซลมอน ปลาทูน่า ปลาซาร์ดีน

ไขมันดี

น้ำมันพืช เช่น น้ำมันมะกอก น้ำมันทานตะวัน น้ำมันรำข้าว น้ำมันถั่วลิสง

ถั่วและเมล็ดพืช เช่น ถั่วลิสง ถั่วอัลมอนด์ ถั่ววอลนัท เมล็ดเจีย เมล็ดแฟลกซ์

ผลิตภัณฑ์จากนม เช่น นมไขมันต่ำ โยเกิร์ตไขมันต่ำ ชีสไขมันต่ำ

นอกจากการรับประทาน อาหาร ที่มีไขมันดีแล้ว การ ออกกำลังกาย อย่างสม่ำเสมอ และ การลดน้ำหนัก ก็มีส่วนช่วยเพิ่มระดับไขมันดีในร่างกายได้เช่นกัน ระดับไขมันดีในเลือดที่ควรมีคือ 40 มิลลิกรัม/เดซิลิตรขึ้นไป สำหรับผู้ชาย และ 50 มิลลิกรัม/เดซิลิตรขึ้นไป สำหรับผู้หญิง

ข้อมูลดูแลสุขภาพเพิ่เติม :: https://healthworlds.co/การทำif/