ไบโพล่า

ไบโพล่า Bipolar disorder

ไบโพล่า (Bipolar disorder) หรือโรคอารมณ์แปรปรวนสองขั้ว เป็นโรคทางจิตเวชที่ส่งผลต่ออารมณ์ของผู้ป่วย โดยผู้ป่วยจะมีอาการอารมณ์ดีผิดปกติ (mania) สลับกับอารมณ์ซึมเศร้า (depression) อาการของโรคไบโพล่า สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่

1. อาการอารมณ์ดีผิดปกติ (mania) ผู้ป่วยจะมีอาการอารมณ์ดีผิดปกติ กระฉับกระเฉง พูดเร็ว คิดเร็ว นอนน้อย ใช้จ่ายเงินมากผิดปกติ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มากผิดปกติ หรือมีพฤติกรรมเสี่ยง เช่น ขับรถเร็ว เล่นการพนัน เป็นต้น

 1. ระยะอารมณ์ดีมากผิดปกติ (Mania)
 • อารมณ์แจ่มใสผิดปกติ ร่าเริงเกินเหตุ กระปรี้กระเปร่ามากเกินไป
 • รู้สึกมีพลังและกระฉับกระเฉงมากกว่าปกติ
 • พูดมากผิดปกติ ความคิดแล่นเร็ว คิดฟุ้งซ่าน ทำหลายสิ่งหลายอย่างในเวลาเดียวกัน
 • นอนน้อยหรือไม่นอนเลย
 • มีความรู้สึกมั่นใจในตัวเองสูงเกินไป คิดว่าตัวเองสามารถทำอะไรได้ทุกอย่าง
 • มีพฤติกรรมเสี่ยง เช่น การใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือย การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน การขับรถเร็วเกินกำหนด

2. อาการซึมเศร้า (depression) ผู้ป่วยจะมีอาการซึมเศร้า เบื่อหน่าย หมดความสนใจในสิ่งต่างๆ รู้สึกไร้ค่าหรือผิดหวัง มีปัญหาในการนอนหลับหรือรับประทานอาหาร คิดอยากตาย เป็นต้น

2. ระยะอารมณ์ซึมเศร้ามากผิดปกติ (Depression)

 • รู้สึกเศร้า ซึม เครียด หดหู่
 • เบื่อหน่าย ท้อแท้ ไม่อยากทำอะไร
 • เหนื่อยล้า อ่อนเพลีย
 • มีปัญหาการนอนหลับ นอนไม่หลับ หรือหลับมากเกินไป
 • มีปัญหาการรับประทานอาหาร กินมากเกินไปหรือกินน้อยเกินไป
 • มีความรู้สึกด้อยค่า ไร้ค่า หมดหวัง
 • มีความคิดอยากฆ่าตัวตาย
ไบโพล่า

ไบโพล่า คืออะไร ?

ไบโพล่า  คืออะไร  เป็นโรคทาง สุขภาพจิต ที่มีอารมณ์ขั้วสองสถานะ คือ อารมณ์มีความสุข และแรงจูงใจสูง ต่อมาถึงอารมณ์ซึมเศร้า หรือหดหู่ โรคนี้อาจกระทบต่อความสามารถในการทำกิจกรรมประจำวันและความสัมพันธ์กับคนรอบข้างได้

 • ผู้ป่วยไบโพล่า อาจมีอาการในระยะใดระยะหนึ่ง หรืออาจมีอาการทั้งสองระยะสลับกันไปมา โดยระยะเวลาในการเปลี่ยนแปลงอารมณ์อาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล
 • โรคไบโพล่า เป็นโรคที่เรื้อรัง แต่สามารถรักษา และควบคุมอาการได้ด้วยการใช้ยา และการบำบัดทางจิต ผู้ป่วย ไบโพลาร์ สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขหากได้รับการรักษาที่เหมาะสม

สาเหตุของโรคไบโพล่า

สาเหตุของโรคไบโพล่า ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด แต่เชื่อว่าเกิดจากปัจจัยหลายอย่างร่วมกัน เช่น 

 1. ปัจจัยทางพันธุกรรม ผู้ที่มีญาติสายเลือด ป่วยเป็นโรคไบโพล่า มีความเสี่ยงในการป่วยเป็นโรคนี้สูงกว่าผู้ทั่วไป ความผิดปกติของสารเคมีในสมอง

2. ความผิดปกติของสารเคมีในสมอง  ผู้ป่วยไบโพล่าอาจมีความผิดปกติของการหลั่งสารสื่อประสาทบางชนิดในสมอง เช่น โดปามีน เซโรโทนิน และ นอร์เอพิเนฟรีน 

3. ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม เช่น ความเครียด เหตุการณ์ร้ายแรงในชีวิต การใช้สารเสพติด และการขาดการนอนหลับอย่างเพียงพอ

วิธีการรักษาโรคอารมณ์สองขั้ว

 1. การรักษาทางยา
 • ยากันกระตุ้นในกระบวนการเคมีในสมอง
 • ยาต้านซีโรโตนิน

2.  การรักษาทางจิตวิทยา

 • การปรึกษาจิตวิทยา
 • การฝึกสมาธิ และการควบคุมอารมณ์

อ่านบทความมเพิ่มเติมที่ :: โรคจิตเภท